Śnieg na chodnikach - trzeba odśnieżać!

Autor: GOK
Kategoria: Porady
Dodano: 12-01-2016
Dzielnica: BrakZima nie odpuszcza, a po kilku ostatnich dniach względnego spokoju – ponownie przynosi nam opady śniegu. Przypominamy – przed kamienicami trzeba odśnieżać...

Według Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która właściciela nieruchomości obarcza obowiązkiem utrzymania czystości i porządku wokół niej, tenże właściciel ma obowiązek sprzątać i odśnieżać. Tym samym na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek sprzątania śniegu, lodu, błota i śmieci z chodników biegnących wzdłuż nieruchomości, czyli wydzielonej części drogi publicznej, służącej dla ruchu pieszego, a położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Gdyby pieszy poślizgnął się na nieodśnieżonym chodniku, upadłby i doznał obrażeń, będzie mógł dochodzić odszkodowania przed sądem właśnie od właściciela budynku.

Przy czym rozgranicza się chodnik przylegający do ogrodzenia posesji (wtedy sprząta właściciel), od chodnika oddzielonego pasem zieleni (wtedy odśnieżanie należy do gminy). Drogę publiczną biegnącą przy posesji odśnieża zarządca drogi.

Jeśli przy posesji wyznaczony jest przystanek komunikacyjny, lub biegnie torowisko wydzielone krawężnikiem, lub oznakowaniem poziomym, odśnieżaniem musi zająć się przedsiębiorca użytkujący tereny komunikacji publicznej.

Właściciel posesji musi też zlikwidować sople lodowe i nawisy śniegu, zagrażające przechodniom, a zwisające z rynien i dachu budynku. Gdyby jednak na chodniku przed jego domem dopuszczone było płatne parkowanie samochodów, nie jest on zobowiązany do odśnieżania i sprzątania (choć przyzwoitość nakazuje uprzątnięcie choćby tej części, po której poruszają się piesi).

Śniegu nie wolno składować pod drzewami, przynajmniej w zasięgu ich korony (czyli teoretycznie tak, jak sięgają korzenie), szczególnie wtedy, gdy do ośnieżania stosuje się m.in. sól, lub mieszankę solną. Śniegu nie wolno też wrzucać do rzek lub jezior, jeśli wcześniej śnieg ten był sprzątnięty z terenów zanieczyszczonych, takich jak centra miast, terenów przemysłowych lub dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami. Niedopuszczalne jest też gromadzenie go na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody. Można za to zapłacić karę grzywny do 5000 zł w postępowaniu przed sądem. Z kolei za zaniedbanie utrzymania porządku w obrębie posesji można zapłacić grzywnę do 1500 złotych.

 


Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy :(
Dodaj komentarz

Kategorie artykułów

Dodaj artykuł
Ostatnie oferty
 • Łazarz, Poznań

  Powierzchnia: 128 m2 więcej
  Cena: 999 000,00 zł
 • Łazarz, Poznań

  Powierzchnia: 127 m2 więcej
  Cena: 991 000,00 zł
 • Łazarz, Poznań

  Powierzchnia: 154 m2 więcej
  Cena: 1 771 690,00 zł

Sonda
W tej chwili nie mamy aktywnej sondy.Ostatnie komentarze