Od marca - inaczej w urzędach!

Autor: GOK
Kategoria: Porady
Dodano: 24-02-2015
Dzielnica: BrakTo już ostatnie dni dotychczasowej organizacji w urzędach – od pierwszego miasta inaczej będziemy załatwiać sprawy związane m.in. z dowodami osobistymi.

Od pierwszego marca będą obowiązywały we wszystkich polskich urzędach nowe zasady dotyczące aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych oraz systemu PESEL, spowodowane wprowadzeniem centralnej bazy danych, czyli  Systemu Rejestrów Państwowych. Zmiany mają na celu ułatwienie i przyspieszenie przepływu informacji. 

Jeśli zatem chcemy załatwić sprawę związaną z dowodem osobistym, pamiętajmy:

- wniosek o wydanie lub wymianę dowodu osobistego możemy złożyć w dowolnym organie gminy osobiście lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl,

- wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych,

- zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu,

- zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany,

- do wniosku należy załączyć 1 fotografię (spełniającą kryteria fotografii paszportowej) w tym wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek (dotychczas obowiązywały 2 fotografie wykonane specjalnie do dowodu osobistego),

- dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek,

- nie będzie obowiązku dołączania do wniosków odpisów aktów stanu cywilnego,

- osoby, które skończą 18 lat będą mogły wystąpić o wydanie dowodu osobistego na 30 dni przed datą urodzin, a nie jak dotychczas miało to miejsce po ukończeniu 18 roku życia,

- dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia będzie ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, będzie ważny przez 5 lat od daty jego wydania,

- w nowym dowodzie osobistym nie będzie już podanego adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu oraz podpisu posiadacza dowodu.

Z kolei zmiany dotyczące spraw związanych z meldunkami są następujące: zameldowania na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy nadal będzie można dokonywać osobiście lub przez pełnomocnika tylko w organie gminy, na terenie której zamieszkaliśmy. Przy zameldowaniu osób małoletnich nie będzie już obowiązku przedkładania do wglądu odpisów aktów urodzenia. Ponadto wymeldowania będzie można dokonać w organie właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Istnieje też możliwość wymeldowania  w  organie właściwym przy dokonywaniu nowego zameldowania. Pojawi się również możliwość zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną przez ePUAP.

Trzecia zmiana jest taka - zgłoszenia wyjazdu na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy poza granice kraju można dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

Klienci Urzędu Stanu Cywilnego muszą natomiast pamiętać, że odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu będzie można uzyskać w dowolnym USC w Polsce, a nie tak jak obecnie w urzędzie, który taki akt sporządził.

Istnieje możliwość zawierania związków małżeńskich poza urzędem stanu cywilnego, i dotyczy nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także tych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych na tej uroczystości.

Zmiany dotyczą też faktu likwidacji obowiązku dostarczania odpisów aktów stanu cywilnego niezbędnych do załatwienia spraw, a także powstania możliwości uzyskania numeru PESEL noworodka przy sporządzeniu aktu urodzenia.

 

 


Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy :(
Dodaj komentarz

Kategorie artykułów

Dodaj artykuł
Ostatnie oferty
 • Łazarz, Poznań

  Powierzchnia: 99 m2 więcej
  Cena: 893 000,00 zł
 • Łazarz, Poznań

  Powierzchnia: 68 m2 więcej
  Cena: 612 000,00 zł
 • Łazarz, Poznań

  Powierzchnia: 59 m2 więcej
  Cena: 533 000,00 zł

Sonda
W tej chwili nie mamy aktywnej sondy.Ostatnie komentarze