Dziś konsultacje na Rybakach

Autor: GOK
Kategoria: Inwestycje
Dodano: 24-04-2017
Dzielnica: Stare MiastoUlica Rybaki będzie rozbudowywana. Dziś – we wtorek 25 kwietnia Zarząd Dróg Miejskich zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców do punktu konsultacyjnego na skwerze przy ul. Rybaki i Strzałowej.

W punkcie tym można wypowiedzieć się na temat planowanych zmian dotyczących ulicy. Jak informują radni staromiejscy, w sondażu ulicznym „pytania zwarte w ankiecie będą miały formę alternatywnych skonkretyzowanych rozwiązań. Respondenci zostaną poproszeni o wskazanie jednego z nich. Pytania będą dotyczyły m.in. małej architektury, miejsc postojowych i kierunków ruchu na ulicy”. Sondaż, będący jednym z elementów przeprowadzanych konsultacji społecznych w związku z planowaną w tym roku rozbudową ul. Rybaki, będzie odbywał się w godz. 9.00-17.00.

Planowane prace przy ulicy Rybaki mają w ostatecznym efekcie przynieść budowę nowej nawierzchni jezdni i chodników, posadzenie zieleni wysokiej i niskiej, budowę małej architektury i wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Oficjalnie zadanie obejmuje – jak czytamy na stronie Poznańskich Inwestycji Miejskich - „wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodnikowej, dostosowanie katergorii ruchu do KR3, wykonanie strefy Płatnego Parkowania”.

Prace projektowe mają rozpocząć się w listopadzie tego roku, a zakończenie ich zaplanowane jest na kwiecień 2017 r. Wtedy też mają ruszyć prace budowlane, które z kolei mają zakończyć się we wrześniu 2017 r. Kto będzie je prowadził, jeszcze nie wiadomo, bo „...trwają formalności związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania”. Za przebudowę zapłaci miasto.

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania kilka dni temu zaaprobowało projekt przebudowy
ul. Rybaki, zaznaczając: „na uwagę zasługuje fakt powiększenia przestrzeni przeznaczonej dla pieszych oraz rewaloryzacja szaty roślinnej. Planowana inwestycja w połączeniu z rozszerzeniem strefy Tempo 30 powinna dać pozytywny impuls dla tego rejonu centrum miasta”. Jednocześnie opublikowało kilka uwag szczegółowych. Warto je przytoczyć w całości, co czynimy:

„1. Zaprezentowana dokumentacja jest niekompletna. Przedstawiona plansza sytuacyjna projektu drogowego nie zawiera wszystkich istotnych informacji dotyczących funkcjonowania ulicy po przeprowadzeniu przebudowy. Zwracamy uwagę, że do konsultacji powinny być kierowane projekty kompletne tak jak to definiuje prawo budowlane czyli w formie graficznej i opisowej. Zaprezentowany materiał nie mówi nic o organizacji ruchu na ulicy po przebudowie. Niezbędne jest również w takich przypadkach udostępnienie projektu organizacji ruchu chociażby w stadium koncepcji. O tym jak naprawdę będzie funkcjonować ulica można się tylko domyślać. W materiale na stronie Zarządu nie przedstawiono żadnych informacji o sposobie organizacji ruchu rowerowego czy bilansu miejsc parkingowych.

2. Zgodnie z zapisami Katalogu Nawierzchni Chodników ul. Rybaki znajduje się w obszarze II, na którym przewidziana jest drobna kostka betonowa z posypką mineralną imitującą granit w kolorze szarości z czarnym pasem kompensacyjnym od strony jezdni oraz pierzei zabudowań. Zaproponowany przez projektantów wzór złożony z płyt otoczonych kostką nie wpisuje się w ten obszar. Jest to rozwiązanie zbliżone do obszaru I przeznaczonego dla ulic okalających Stary Rynek. Domyślamy się, że wariant ten został tutaj zaproponowany jako chęć zachowania istniejących płyt granitowych po stronie wschodniej ulicy. Jako współtwórcy Katalogu silnie rekomendujemy jednak ponowne przemyślenie tego pomysłu. Historyczny materiał w postaci płyt granitowych zachował się tylko po wschodniej części ulicy. Jest on niekompletny i dodatkowo został uzupełniony płytami chodnikowymi wykonanymi z betonu, czyli nie stanowi już pierwotnego wzoru, a jest jego daleko idącą modyfikacją. Płyt granitowych jest na tyle mało, że nie da się pokryć w ten sam sposób chodnika po zachodniej stronie ulicy. Co za tym idzie, na jednej ulicy planuje się stworzyć dwa odmienne wzory. W ten właśnie sposób powstaje chaos, który próbujemy przecież naprawić. Projektant przewidział na zachodniej części zastosowanie wariantu zastępczego w postaci płyt betonowych, które w żadnym stopniu nie nawiązują do granitu i są materiałem, który miał być sukcesywnie usuwany z obszaru ścisłego centrum. Połączenie płyt betonowych i kostki granitowej, jest na pewno dużo tańsze, ale zdecydowanie nie prezentuje się korzystnie, co można zaobserwować np. na
Wielkiej i porównać do odremontowanej ul. Żydowskiej (przy Hotelu Puro) czy
ul. Stawnej. Jest to półśrodek, bardzo daleko idący kompromis, który niestety nie spełnia zamierzonego efektu. Płyty betonowe są charakterystyczne dla chodników tworzonych później niż chodniki granitowe i te materiały po prostu do siebie nie pasują. Uważamy, że materiał w postaci płyt granitowych, który tylko częściowo zachował się na ulicy Rybaki, powinien zostać zdjęty i ponownie wykorzystany przy okazji remontu jednej z ulic wiodących bezpośrednio na Stary Rynek. Jest to bardzo rozsądna praktyka, która pozwala niezwykle cenny materiał sukcesywnie przenosić z ulic oddalonych od obszaru miasta średniowiecznego – w jego granice.

2. Projekt przebudowy ul. Rybaki powinien być połączony z przebudową krótkiego odcinka ul. Kwiatowej łączącego tą ulice z deptakiem na ul. Półwiejskiej. Uważamy, że realizacja tej inwestycji to niesamowita okazja do połączenia tych przestrzeni nie spotykanym jeszcze w Poznaniu a wywodzącym się z Holandii tak zwanym podwórzcem (hol. woonerf). Może to być taki mały poligon doświadczalny dla tej ciekawej idei organizacji przestrzeni miejskiej.

3. Nie do końca jasny jest dla nas sposób organizacji ruchu drogowego na ul. Rybaki po przebudowie. Wnioskując po zawartości projektu drogowego oraz wizualizacjach, droga dla rowerów ma zostać wyznaczona po zachodniej stronie jezdni na chodniku. W strefie Tempo 30 podstawowym sposobem organizowania ruchu rowerowego powinny być zasady ogólne ruchu drogowego z dodatkowymi znakami dopuszczającymi np. ruchu rowerów pod prąd.

 

4. Wnioskujemy również o rozszerzenie projektu o oświetlenie uliczne. Jest to integralny element małej architektury znacząco wpływający na postrzeganie przestrzeni. Zawieszone między kamienicami na ulicy Rybaki oprawy zasługują na odnowienie/wymianę”.


Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy :(
Dodaj komentarz

Kategorie artykułów

Dodaj artykuł
Ostatnie oferty
 • Łazarz, Poznań

  Powierzchnia: 48 m2 więcej
  Cena: 439 000,00 zł
 • Łazarz, Poznań

  Powierzchnia: 128 m2 więcej
  Cena: 999 000,00 zł
 • Łazarz, Poznań

  Powierzchnia: 99 m2 więcej
  Cena: 893 000,00 zł

Sonda
W tej chwili nie mamy aktywnej sondy.Ostatnie komentarze